Kampanje

Personskadeforbundet LTN
> Les mer

Med råd og hjertevarme ønsket Personskadeforbundet LTN å nå ut til enda flere mennesker. I&M bistod med en landsdekkende rekrutteringskampanje.

Kampanje

Personskadeforbundet LTN
> Se prosjekt

Med råd og hjertevarme ønsket Personskadeforbundet LTN å nå ut til enda flere mennesker. I&M bistod med en landsdekkende rekrutteringskampanje.

Sonic Branding er et lett gjennkjennelig lydbilde spesifikt utarbeidet for å nå ønsket målgruppe i ulike medier og kanaler. Ta kontakt for å lære mer om Sonic Branding

Nedre Strandgate 31.
6004 Ålesund

Nedre Strandgate 31. 6004 Ålesund

70115800

70115800

Nedre Strandgate 31.
6004 Ålesund